top of page

Kitaplarım

Uluslararası Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

 

Melekoğlu, M. A. [Editör] (2022). Matematik güçlüğü - diskalkuli: Tanılama ve müdahale. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-625-8325-75-1

Melekoğlu, M. A. (2022). Özel öğrenme güçlüğü ve matematik. M. A. Melekoğlu [Editör], Matematik güçlüğü - diskalkuli: Tanılama ve müdahale içinde (s. 1-19). Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-625-8325-75-1

Melekoğlu, M. A., & Yılmaz, E. (2021). Tekrarlı okuma ve görsel anlama programı öğrenci çalışma kitabı. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-625-7582-95-7 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Yılmaz, E. (2021). Tekrarlı okuma ve görsel anlama programı öğretmen kılavuzu. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-625-7582-96-4 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Öğülmüş, K. [Editörler] (2021). Disgrafi - yazma güçlüğü: Tanılama ve müdahale. Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7527-39-2 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2021). Özel öğrenme güçlüğü ve yazma problemleri. M. A. Melekoğlu & K. Öğülmüş [Editörler], Disgrafi - yazma güçlüğü: Tanılama ve müdahale içinde (s. 1-12). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7527-39-2 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. [Editörler] (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. (2021). Türkçe öğretimi ve özel eğitim. M. A. Melekoğlu & H. Anılan [Editörler], Özel eğitimde Türkçe öğretimi içinde (s. 1-14). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2

Melekoğlu, M. A. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri/stratejileri. M. A. Melekoğlu & H. Anılan [Editörler], Özel eğitimde Türkçe öğretimi içinde (s. 501-554). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2

Melekoğlu, M. A., & Melekoğlu, M. (2020). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için eğitsel oyunların uyarlanması. M. Alkış Küçükaydın (Ed.). İlkokul eğitiminde eğitsel oyunlar ve güncel uygulamalar içinde (s. 19-34). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-402-334-7 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Sönmez Kartal, M. [Editörler] (2019). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-605-2234-94-5 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2019). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu hakkında yasal düzenlemeler. M. A. Melekoğlu & M. Sönmez Kartal (Ed.). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (s. 257-287). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-605-2234-94-5

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. S. (2019). Öğrenme güçlüğü olan bireylerde dil özellikleri. F. Acarlar & Ö. Diken (Ed.), Yetersizliği olan bireylerin dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi içinde (s. 157-177). Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-605-241-539-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. [Çeviri Editörü] (2018). Ağır yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretimi [Teaching communication skills to students with severe disabilities] (3. basımdan çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-856-3 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2018). İletişim ve okuma-yazma arasındaki ilişki [The relationship between communication and literacy]. M. A. Melekoğlu (Çeviri Editörü), Ağır yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretimi [Teaching communication skills to students with severe disabilities] (3. basımdan çeviri) içinde (s. 189-212). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-856-3

Melekoğlu, M. A., & Sak, U. [Editörler] (2017). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-605-318-804-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2017). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. A. Melekoğlu & U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 23-52). Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-318-804-9 (1. Baskı: 2017 [s. 23-52], 2. Baskı: 2018 [s. 23-52], 3. Baskı: 2019 [s. 143-170])

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. A. Arı & M. Sönmez Kartal (Ed.), Tüm öğretmenlik programları için özel eğitime giriş içinde (s. 149-170). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-975-247-5007 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2016). Özel eğitimde ekip çalışması ve özel eğitim ortamları. V. Aksoy (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 151-179). Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-318-596-3 (1. Baskı: 2016 [s. 151-179], 2. Baskı: 2018 [s. 151-179], 3. Baskı: 2019 [s. 143-170]) Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2014). Special education today in Turkey. In A. F. Rotatori, J. P. Bakken, S. Burkhardt, F. E. Obiakor, & U. Sharma (Eds.). Special education international perspectives: Practices across the globe (pp. 529-557). Bingley, UK: Emerald Group Publishing. ISBN: 978-1-78441-096-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. [Editörler] (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-71-0 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. (2021). İlk okuma yazma öğretimine genel bakış ve özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. M. A. Melekoğlu & H. Anılan (Ed.), Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi içinde (s. 1-17). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-71-0

Melekoğlu, M. A. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik ilk okuma yazma öğretim teknikleri/ stratejileri. M. A. Melekoğlu & H. Anılan (Ed.), Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi içinde (s. 305-342). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-71-0

Karaman Benli, G., Melekoğlu, M. A., Ersoy, B., Şimşir, B., Yalçın, G., Demirkaya, M., Gün Uyar, Ö., Sarıboğa, Ş., & Akın, U. (2020). Eğlenmece öğrenmece kutusu öğretmen kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Yıldız, G. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler: Aileler için rehber kitapçık. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN: 978-975-11-5497-2

 

Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim II içinde (Ünite 6, s. 129-152). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 978-605-7638-83-0

 

Melekoğlu, M. A. (2019). Özel eğitimde yasal düzenlemeler ve özel eğitim hizmetleri. M. Melekoğlu & M. Sönmez Kartal (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 47-84). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-40-6 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2018). Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları ve en az sınırlandırılmış eğitim ortamı. M. Çitil (Ed.), Özel eğitimde bütünleştirme içinde (s. 21-39). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-27-7 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim I içinde (Ünite 6, s. 115-137). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 978-605-7894-17-5

 

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel gereksinimli öğrencilerin ve geçerli eğitim dilini öğrenen (GEDÖ) öğrencilerin değerlendirilmesi (Bölüm çevirisi). A. Arı (Çeviri Editörü). Sınıf içi değerlendirme: Etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (Classroom assessment principles and practice for effective standards-based instruction by J. H. McMillan). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-605-983-1024 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. [Editörler] (2015). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Ankara: Vize Yayıncılık, ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu & O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 15-47). Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] (1. Baskı: 2015 [s. 15-47], 2. Baskı: 2016 [s. 15-47], 3. Baskı: 2017 [s. 15-47], 4. Baskı: 2017 [s. 15-47], 5. Baskı: 2018 [s. 1-33], 6. Baskı: 2019 [s. 1-33])

Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. (2015). Öğrenme güçlüğü olma riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme süreçleri. M. A. Melekoğlu & O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 101-122). Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] (1. Baskı: 2015 [s. 101-122], 2. Baskı: 2016 [s. 101-122], 3. Baskı: 2017 [s. 101-122], 4. Baskı: 2017 [s. 101-122], 5. Baskı: 2018 [s. 87-108], 6. Baskı: 2019 [s. 87-108])

Memduhoğlu, H. B., & Melekoğlu, M. A. (2013). Özel grupları yönetme (Bölüm çevirisi). A. Aypay (Çeviri Editörü). İlkokul öğretmenleri için sınıf yönetimi (Classroom management for elementary teachers by C. M. Evertson & E. T. Emmer) içinde (s. 211-243). Ankara: Nobel, ISBN: 978-605-133-633-6 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoglu, M. A. (2010). Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, duygu/davranış bozukluğu. İ. H. Diken (Editör). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi, ISBN:978-605-364-097-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page