top of page

Makaleler

Uluslararası Makaleler

Yılmaz, E., & Melekoğlu, M. A. (2023). Effectiveness of the Repeated Reading and Visual Comprehension Program (TOGAP) in developing reading comprehension skills of students with specific learning disabilities. Reading & Writing Quarterly, Erken Görünüm. https://doi.org/10.1080/10573569.2023.2253446 Tam metin için tıklayınız.

Akdemir, B., & Melekoğlu, M. A. (2023). Determination of employment-related social skills in the service sector for individuals with intellectual disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, Erken Görünüm. https://doi.org/10.1080/20473869.2023.2231221 Tam metin için tıklayınız.

 

Aracı, N., Melekoğlu, M. A., & Eldeniz Çetin, M. (2023). Impact of a mnemonic strategy on learning science concepts for middle school students with specific learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 21(1), 69-85. Tam metin için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A., Sağlam Ak, A., Kaya, S., & Ballıoğlu, M. (2023). Response to intervention: What do elementary school teachers of students with specific learning disabilities in inclusive classrooms in Türkiye know? Psycho-Educational Research Reviews, 12(1), 151–170. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.10 Tam metin için tıklayınız.

 

Balikci, O. S., & Melekoglu, M. A. (2023). A special call from inclusive classroom teachers of Turkish students with specific learning disabilities (SLD): “I don’t want them to dissappear!”. Journal of Qualitative Research in Education, (33), 198-215. https://doi.org/10.14689/enad.33.521 Tam metin için tıklayınız.

Yılmaz, E., & Melekoğlu, M. A. (2022). Developing a reading comprehension support program for primary school students with specific learning disabilities. International Journal of Progressive Education, 18(4), 75-89. https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.459.6 Tam metin için tıklayınız.

 

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2022). Effects of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities. Reading & Writing Quarterly, 38(4), 297-322. doi: 10.1080/10573569.2021.1954568 Tam metin için tıklayınız.

Yenioğlu, S., Melekoğlu, M. A., & Yılmaz Yenioğlu, B. (2022). A single-subject case study of twice exceptionality. Gifted Education International, 38(2), 256–272. https://doi.org/10.1177/02614294211064772 Tam metin için tıklayınız.

 

Yılmaz-Yenioğlu, B., & Melekoğlu, M. A. (2021). Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneği olan iki kere farklı bireylere yönelik yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(4), 999-1024. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.696065 Tam metin için tıklayınız.

 

Tutuk, T., & Melekoğlu, M. A. (2021). İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik işaret dili destekli okuma öğretimi müdahalelerinin kullanıldığı araştırmaların incelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 10(4), 930-940. Tam metin için tıklayınız.

 

Yılmaz-Yenioğlu, B., & Melekoğlu, M. A. (2021). Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneği olan iki kere farklı bireylere yönelik yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(4), 999-1024. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.696065 Tam metin için tıklayınız.

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2021). The impact of POW + C-SPACE strategy on story writing skills of Turkish students with specific learning disabilities. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 287-305. http://dx.doi.org/10.29329/epasr.2020.334.16 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2021). Oral Reading Skills and Comprehension Test-II (SOBAT®-II): Assessment of reading fluency and comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. South African Journal of Education, 41(1), Article Number: 1880 1-12. http://dx.doi.org/10.15700/saje.v41n1a1880 Tam metin için tıklayınız.

Balikçi, Ö. S., & Melekoğlu, M. A. (2021). Educational process of families of children with special needs from diagnosis to transition: Legal regulations and opinions on the solution of problems. İlköğretim Online, 20(1), 1026-1037. http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2021.01.86 Tam metin için tıklayınız.

Balikci, O. S., & Melekoglu, M. A. (2020). Early signs of specific learning disabilities in early childhood. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 84-95. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/371553/early-signs-ospecific-learning-disabilities-in-early-childhood Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. S. (2020). Özel eğitim bölümü öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylerle etkileşim projesine ilişkin görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 136-148. doi: 10.35379/cusosbil.581968 Tam metin için tıklayınız.

Karaer, G., & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere fen bilimleri öğretimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(4), 789-818. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.532903. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoglu, M., Cakiroglu, O., & Chan, F. (2019). Psychometric evaluation of Turkish version of the Perceived Stress Scale with Turkish college students. Journal of Mental Health, 28(2), 161-167. doi: 10.1080/09638237.2017.1417566 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2019). Development of the oral reading skills and comprehension test-II (SOBAT®-II) for assessment of Turkish children with specific learning disabilities: Pilot study results. Journal of Educational Issues, 5(2), 135-149. doi: 10.5296/jei.v5i2.15379 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2019). Evidence-based fluency interventions for elementary students with learning disabilities. European Journal of Education Studies, 6(5), 411-423. doi: 10.5281/zenodo.3404991 Tam metin için tıklayınız.

Kayışdağ, E., & Melekoğlu, M. A. (2019). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 175-202. doi: 10.17494/ogusbd.548321 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 83-106. doi: 10.19126/suje.456198 Tam metin için tıklayınız.

Ünlü, Ö., Melekoğlu, M. A., & Ünlü, E. (2019). Alan dışı özel eğitim öğretmenlerinin yeterliliklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. İlköğretim Online, 18(4), 1609-1640. doi: 10.17051/ilkonline.2019.632528 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik okuma destek programının geliştirilmesi. İlköğretim Online,  18(2), 698-713. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562034 Tam metin için tıklayınız.

Yılmaz, E., & Melekoğlu, M. A. (2018). Kaynaştırma eğitiminin yasa ve uygulamalardaki durumunun Türkiye ve Avrupa bağlamında değerlendirilmesi. Osmangazi Journal of Educational Research (OJER), 5(1), 1-17. Tam metin için tıklayınız

Çakıroğlu, O., Özyurt, Ö., Melekoğlu, M. A., Özyurt, H., Bıyık, M., & Özdemir, C. (2018). Okuma performansını geliştirmede bilgisayar yazılımı kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 336-1346. doi: 10.17051/ilkonline.2018.413778 Tam metin için tıklayınız.

İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin fiziksel aktivitelerine ilişkin yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 347-376. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.268559 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., Melekoğlu, M. A., & Tunç Paftalı, A. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. İlköğretim Online15(4), 1076-1089. doi: 10.17051/io.2016.06677 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Zihin engelliler öğretmenliği öğrencilerinin kaynaştırma uygulamalarına ve öğrenim gördükleri bölüme bakışlarının değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 9(2), 310-325. doi: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5858 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 2(3), 42-56. doi: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.28 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M., Tunç Paftalı, A., & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğrenciyi tanıma ve problem davranışları belirlemede öğrencilerin çizdikleri resimleri inceleme eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 19-39. doi: 10.15390/EB.2015.4280 Tam metin için tıklayınız.

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2015). Kinect’in özel gereksinimli bireylerle kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 27-37. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoğlu, M., & Çakiroğlu, O. (2015). Stress and life satisfaction of Turkish college students. College Student Journal, 49(2), 257-261. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T., Chan, F., Bezyak, J., Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., & Köse, S. (2014). Dimensionality of the Turkish version of the self-stigma of seeking help scale: Results from exploratory and confirmatory factor analyses. International Journal for the Advancement of Counselling, 37(2), 105-116. Tam metin için tıklayınız.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2014). Statistical trends and developments within inclusive education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 18(8), 798-808. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2014). Characteristics of inclusive classrooms in Turkey. Journal of the International Association of Special Education, 15(2), 24-30. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen etkileşim projesinin genel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1053-1077. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2013). Motivation to read: How does it change for struggling readers with and without disabilities? International Journal of Instruction, 6(1), 77-88. Tam metin için tıklayınız.

Wilkerson, K. L., Gagnon, J. C., Melekoglu, M. A., & Cakiroglu, O. (2012). Reading instruction in secondary day treatment and residential schools for youth with emotional or behavioral disorders. Remedial and Special Education, 33(2), 78-88. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2012). The use of repeated reading in afterschool programs: Improving outcomes for struggling elementary students with reading difficulties. British Journal of Arts and Social Sciences, 8(2), 127-139. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2011). Impact of motivation to read on reading gains for adolescent readers with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly34(4), 248-261. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 13(3), 287-298. Tam metin için tıklayınız.

Carter, E. W., Sisco, L. G., Melekoglu, M. A., & Kurkowski, C. (2007). Peer supports as an alternative to individually assigned paraprofessionals in inclusive high school classrooms. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 32(4), 213-227. Tam metin için tıklayınız.

Ulusal Makaleler

Aracı, N., & Melekoğlu, M. A. (2023). Özel öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama performanslarının incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1583-1599. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2023..-1231691 Tam metin için tıklayınız

Kaya, S., Sağlam Ak, A., & Melekoğlu, M. A. (2022). Özel öğrenme güçlüğünde erken müdahale ve erken tanı: Müdahaleye tepki modeli. Milli Eğitim Dergisi, 51(236), 3679-3692. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1034793 Tam metin için tıklayınız.

 

Görgün, B., Balıkçı, Ö., Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2022). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin gözünden COVID-19 salgınında eğitim süreci. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 237-272. https://doi.org/10.14812/cuefd.933934 Tam metin için tıklayınız.

Ünay, E., Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. (2021). Türkiye’de kaynaştırmadan bütünleştirmeye geçiş. e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 663-681. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.955653 Tam metin için tıklayınız.

Yıldız, M., & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuduğunu anlama becerileri konusunda gerçekleştirilmiş araştırmaların incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1274-1303. doi: 10.17679/inuefd.770066 Tam metin için tıklayınız.

Tutuk, T., & Melekoğlu, M. A. (2019). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1737-1759.  Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğretmen adaylarının kaynaştırmayla ilgili olaylara bakışı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 19-133. Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., Sazak Pınar, E., & Melekoğlu, M. A. (2014). Türkiye’de sınıf yönetimi kitaplarında yetersizliği olan öğrencilere bakış. İlköğretim Online, 13(1), 155-168. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Melekoğlu, M. (2012). Erken çocukluk döneminde sesli okumanın eğitimsel gelişime etkisi. Eğitimci Dergisi, 16, 21-23. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2011). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yazma problemleri ve çözüm önerileri. Eğitimci Dergisi, 3, 22-24. Tam metin için tıklayınız.

bottom of page