top of page

Projelerim

Bilimsel Projeler

Proje Başlığı: Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Olan İlkokul Öğrencilerinin Yaz Okuma Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Bir Müdahale Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 221K143; Başlama: 15.05.2022, Bitiş: 15.05.2025) Projedeki rolü: Araştırmacı.

 

Proje Başlığı: Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım. (EuropeAid/139588/IH/SER/TR). Başlama: 09.04.2019, Bitiş: 01.07.2022, Bütçe: EUR 5 689 475, Projedeki rolü: Kilit Uzman.

Proje Başlığı: Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Cinsel İstismarı Önlemeye Yönelik Teknoloji Destekli Eğitimin Etkileri. (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi, A2 kodlu proje, Proje Kodu: 2018-2257). Başlama: 28.11.2018, Bitiş: 28.05.2020, Bütçe: 28.946 TL, Projedeki rolü: Yürütücü.

 

Proje Başlığı: Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okumayı Geliştirme Programının (ESOGÜ OGEP) Etkililiğinin İncelenmesi. (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi, A2 kodlu proje, Proje Kodu: 2017-1577). Başlama: 02.06.2017, Bitiş: 02.06.2019, Bütçe: 16.610 TL, Projedeki rolü: Yürütücü.

 

Proje Başlığı: Özel Öğrenme Güçlüğü Olan 7-14 Yaş Arası Çocukların Okuma ve Okuduğunu Anlama Beceri Gelişimlerinin Değerlendirilmesinde Standart Bir Sesli Okuma Testinin Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K310). Başlama: 15.10.2013, Bitiş: 15.10.2015, Bütçe: 183.802 TL, Projedeki rolü: Yürütücü.

 

Proje Başlığı: Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Projesi, B kodlu proje, Proje Kodu: 2013-140). Başlama: 23.08.2013, Bitiş: 23.08.2015, Bütçe: 23.389 TL, Projedeki rolü: Yürütücü.

 

Proje Başlığı: Özel Öğrenme Güçlüğü Olan veya Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan Öğrencilerin Okuma Başarısını Artırmaya Yönelik Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi (TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje No: 113K726; Başlama: 01.04.2014, Bitiş: 01.10.2016, Bütçe: 213,432 TL) Projedeki rolü: Proje Danışmanı.

 

Proje Başlığı: Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Farkındalıklarını Arttırma ve Özel Gereksinimli Öğrencilere Bilimsel Kanıta Dayalı Sağaltım Yöntemlerinin Uygulanması (TÜBİTAK 2229 Projesi, Proje No: 1059B291300049). Başlama: 01.07.2013, Bitiş: 07.07.2013, Projedeki rolü: Ders veren öğretim üyesi.

bottom of page