top of page

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Aracı, N. (2019). Bellek destekleyici stratejilerden anahtar sözcük stratejisinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ilkokul fen kavramlarını öğrenmesine etkisi (The impact of a mnemonic strategy, the keyword strategy, on learning elementary science concepts of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [İkinci danışman] Teze ulaşmak için tıklayınız.

Kayışdağ, E. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of science and art center’s education programs based on student opinions). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Tutuk, T. (2017). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigation of teacher opinions towards reading fluency interventions for students with hearing impairments in inclusive environments). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Tezleri

Yılmaz, E. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde tekrarlı okuma ve görsel anlama programının (TOGAP) etkililiği (Effectiveness of the repeated reading and visual comprehension program (TOGAP) in developing reading comprehension skills of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Ünlü, Ö. (2020). Zihin yetersizliği olan öğrencilere cinsel istismarı önlemeye yönelik teknoloji destekli eğitimin etkileri (Effectiveness of technology supported sexual abuse prevention education for students with intellectual disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Balıkçı, Ö. S. (2020). Okumayı geliştirme programının (OGEP) özel öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin okuma becerileri ve motivasyonları üzerindeki etkililiği (Effectiveness of the Reading Development Program (OGEP) in Supporting Reading Skills and Motivation of Primary School Students with Specific Learning Disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Öğülmüş, K. (2018). Öz düzenlemeli strateji geliştirme modeli temelinde şekillendirilen öğretim paketinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerine etkisi (The effect of an instruction package developed on the basis of self regulated strategy development model on story writing skills of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Görgün, B. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının (OKA2DEP) özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerine etkisi  (The impact of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page