top of page

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Aracı, N. (2019). Bellek destekleyici stratejilerden anahtar sözcük stratejisinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ilkokul fen kavramlarını öğrenmesine etkisi (The impact of a mnemonic strategy, the keyword strategy, on learning elementary science concepts of students with specific learning disabilities) (Tez No. 573476) [Yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. [İkinci danışman] Teze ulaşmak için tıklayınız.

Kayışdağ, E. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of science and art center’s education programs based on student opinions) (Tez No. 555026) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Tutuk, T. (2017). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigation of teacher opinions towards reading fluency interventions for students with hearing impairments in inclusive environments) (Tez No. 498034) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Tezleri

Akın, E. (2024). Özel öğrenme güçlüğü olan lise öğrencilerinin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programın etkililiği (Effectiveness of the program prepared to improve reading skills of high school students with specific learning disabilities) (Tez No. 853417) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

 

İlker, Ö. (2023). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin hikâye edici metin yazma becerilerinde öz düzenlemeli strateji gelişimi modeline dayalı strateji paketinin etkisi (The effect of strategy package based on the self-regulated strategy development model on the narrative writing skill of students with specific learning disabilities) (Tez No. 811807) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

 

Yıldız, M. (2023). Özel öğrenme güçlüğü riski olan okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bilişsel erken müdahale programının etkililiği (Effectiveness of cognitive early intervention program for preschool children at risk for specific learning disabilities) (Tez No. 811826) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

 

Tuğrul Kalaç, E. (2023). Özel öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin sayı algısına yönelik geliştirilen matematik destek programının etkisi (The effect of the mathematics support program on number sense of primary school students with special learning disabilities) (Tez No. 792741) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Söğüt, D. A. (2022). Öz Belirleme Öğrenme Modelinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama ve öz belirleme becerilerine etkisi (The effect of Self-Determination Learning Model on reading comprehension and self-determination skills of students with specific learning disabilities) (Tez No. 773855) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

 

Karaer, G. (2022). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için fen bilimleri öğretiminde iki ayrı stratejinin karşılaştırılması (Comparison of two different strategies in science education for students with specific learning disabilities) (Tez No. 764686) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Yılmaz, E. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde tekrarlı okuma ve görsel anlama programının (TOGAP) etkililiği (Effectiveness of the repeated reading and visual comprehension program (TOGAP) in developing reading comprehension skills of students with specific learning disabilities) (Tez No. 678810) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Balıkçı, Ö. S. (2020). Okumayı geliştirme programının (OGEP) özel öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin okuma becerileri ve motivasyonları üzerindeki etkililiği (Effectiveness of the reading development program (OGEP) in supporting reading skills and motivation of primary school students with specific learning disabilities) (Tez No. 640013) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Ünlü, Ö. (2020). Zihin yetersizliği olan öğrencilere cinsel istismarı önlemeye yönelik teknoloji destekli eğitimin etkileri (Effectiveness of technology supported sexual abuse prevention education for students with intellectual disabilities) (Tez No. 635594) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Öğülmüş, K. (2018). Öz düzenlemeli strateji geliştirme modeli temelinde şekillendirilen öğretim paketinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerine etkisi (The effect of an instruction package developed on the basis of self regulated strategy development model on story writing skills of students with specific learning disabilities) (Tez No. 524168) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Görgün, B. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının (OKA2DEP) özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerine etkisi (The impact of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities) (Tez No. 524076) [Doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. Teze ulaşmak için tıklayınız.

bottom of page