top of page

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yeteneği Olan İki Kere Farklı Bireylere Yönelik Yapılan Çalışmaların Gözden

Güncelleme tarihi: 9 Oca 2022


Bu araştırmanın amacı, özel yetenek ve öğrenme güçlüğü tanısı almış iki kere farklı bireylere yönelik 2014-2019 yılları arasında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları inceleyerek betimsel analiz yapmaktır.

İki kere farklı (2f; twice exceptional [2e]) kavramı; bireylerin bir ya da birden fazla alanda özel yetenek gösterirken bir ya da birden fazla alanda yetersizlik göstermesi ya da bu alanlarda güçlük yaşaması olarak açıklanmaktadır. 2f terimi; özel yeteneğinin yanı sıra özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu veya sosyal duygusal gelişim bozukluğu gibi durumlardan birine de sahip olmayı içermektedir.


Yöntem

Bu araştırmanın amacı, özel yetenek ve öğrenme güçlüğü tanısı almış 2f bireylere yönelik 2014-2019 yılları arasında yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları inceleyerek betimsel analiz yapmaktır. Belirlenen anahtar kelimeler veri tabanlarında taranmış ve toplam 41 makale araştırma kapsamında incelenmiştir.

Araştırmanın sonucunda, 2f bireylere yönelik çalışma sayısının az olması nedeniyle tam olarak tanımlanamadıkları ve daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca incelenen makalelerin büyük çoğunluğunun betimsel araştırma olarak gerçekleştirildiği ve müdahale araştırmalarının sayısının oldukça sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.Tartışma

Bulgular tartışılarak araştırma kapsamında incelenen makaleler hakkında genel bakış oluşturulmuşturAnahtar kelimeler

İki kere farklı, 2f, özel öğrenme güçlüğü, özel yetenek, betimsel analiz

Makaleye erişmek için:


49 görüntüleme0 yorum

Yorumlar


bottom of page