top of page

Özel Öğrenme Güçlüğünde Erken Müdahale ve Erken Tanı: Müdahaleye Tepki Modeli


Bu çalışmanın amacı bilimsel dayanaklı ve sistematik bir uygulama olan ve özel öğrenme güçlüğü riski olan öğrencilere yönelik erken müdahale ve erken tanı amaçlı kullanılan Müdahaleye Tepki Modeli (MTM)’nin açıklanarak ulusal alan yazına kazandırılmasıdır.


Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma, yazma ve matematik alanlarında güçlükler yaşadığı bilinmektedir. Bu güçlükleri sergileme riski olan öğrencilere erken müdahalenin sağlanması ileri dönemdeki okul performansları açısından kritik rol oynamaktadır. Özel öğrenme güçlüğünün değerlendirilmesi ve tanılanmasının Türkiye’deki durumu incelendiğinde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanmasında zekâ testlerinin etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir. Fakat özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama öncesindeki eğitsel gereksinimlerine yönelik bilimsel dayanaklı ve sistematik uygulamaların yetersiz olduğu görülmektedir.


MTM Nedir?

MTM, genel eğitim okulunda başlayan ve öğrencilerin müdahalelere verdiği tepkiye bağlı olarak yoğunluğu artan katmanlı müdahalelerin sağlandığı çok aşamalı hizmet sunma sistemidir (Fletcher ve Vaughn, 2009). Diğer bir deyişle; MTM, çeşitli alanlarda öğrenme konusunda güçlükler yaşayan öğrencileri belirleyerek, bu öğrencilerin akranlarından geride kalmamalarını sağlayan çok aşamalı bir erken müdahale, tanı ve destek sistemidir (Gersten vd., 2009). Yetersizliği olan öğrencilerin erken ve doğru tanılanması, öğrencilerin akademik olarak başarılı olmalarına destek olacak müdahalelere ulaşmalarını sağlamada kritik bir öneme sahiptir (Bradley, Danielson ve Doolittle, 2005).

MTM, çok aşamalı yapıya sahip bir model olmakla beraber genellikle üç aşamalı olarak uygulanmaktadır (Batsche vd., 2005; Bradley vd., 2005). Aşamaların her birinde sağlanan akademik müdahalenin niteliği değişmekle beraber aşamalar arasındaki geçişlerde her bir aşamada uygulanan müdahale daha da yoğunlaşmaktadır (Fuchs ve Fuchs, 2006; Glover ve DiPerna, 2007).Sonuç ve Öneriler

MTM terimsel olarak geçmişten günümüze farklı şekillerde ifade edilmiş ve son olarak günümüzdeki halini almıştır. MTM’nin yaygın bir şekilde kullanılması 2004 yılında IDEIA’nın ABD’de yeniden yürürlüğe girmesi ile birlikte gerçekleşmiştir. MTM’nin yaygın kullanımının bir sonucu olarak ÖÖG tanısı alan öğrenci sayısı azalmış ve öğrencilerin başarısında ÖÖG kaynaklı olmayan etkenler fark edilerek yanlış tanıların önüne geçilmiştir.Anahtar kelimeler

özel öğrenme güçlüğü, erken müdahale, erken tanı, müdahaleye tepki modeli, tutarsızlık modeli

Makaleye erişmek için:


50 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page