top of page

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik İşaret Dili Destekli Okuma Öğretimi Müdahalelerinin ...

Güncelleme tarihi: 9 Oca 2022

İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik İşaret Dili Destekli Okuma Öğretimi Müdahalelerinin Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi

İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma öğretiminde kullanılabilecek, işaret dilini içeren çeşitli okuma müdahale ve yöntemlerinin derlenmesinin amaçlandığı bu araştırma ile Türk İşaret Dili’ne (TİD) uygun olarak geliştirilebilecek öğretim müdahale ve yöntemlerine ilişkin örnekler sunulması amaçlanmıştır.Öğrencilerin okulda sunulan akademik becerileri edinmelerinde, sosyal yaşamlarında ve sonraki yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları iletişimsel ve sosyal becerileri kazanmalarında önkoşul niteliğinde olan okuma becerisi insan yaşamında önemli bir konuma sahiptir.


Normal işiten öğrencilerde olduğu gibi işitme yetersizliği olan öğrencilerde de okuma becerisinin öğreniminde bazı gecikmeler görülebilmektedir. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim ortamlarında işitsel sözel yöntemin ağırlıklı olarak kullanıldığı ülkemizde son dönemde işaret dilinin kullanımına yönelik dikkat çeken çeşitli girişimler bulunmaktadır.

İşaret dilinin işitme yetersizliği olan öğrencilerin devam ettikleri eğitim ortamlarında kullanımına ilişkin bu girişimler sonucunda ise işaret dilinin kullanımını içeren öğretim müdahale ve yöntemlerinin oluşturulması önem kazanmaktadır.Yöntem


İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma öğretiminde kullanılabilecek, işaret dilini içeren çeşitli okuma müdahale ve yöntemlerinin derlenmesinin amaçlandığı bu araştırma ile Türk İşaret Dili’ne (TİD) uygun olarak geliştirilebilecek öğretim müdahale ve yöntemlerine ilişkin örnekler sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası düzeydeki alan yazın taraması sonucunda belirlenen ölçütleri karşılayan 11 araştırmaya ulaşılmıştır.


Bulgular


Ulaşılan araştırmaların betimsel olarak analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulgular özetlenerek sunulmuş ve bulgular doğrultusunda TİD’e dayalı olarak gerçekleştirilebilecek okuma müdahaleleri kapsamında öneriler getirilmiştir.


Anahtar kelimeler

Özel Eğitim, İşitme Engelliler, İşaret Dili, Okuma Becerileri, Okuma Müdahaleleri


Makaleye erişmek için:

16 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page